Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννινα 13 Απριλίου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του ΠΑΣ Γιάννινα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5 Μαΐου 2023 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  • Συμπλήρωση του άρθρου 1 παρ. 2 του καταστατικού του σωματείου με την προσθήκη νέων τμημάτων στο σωματείο. α. Κολύμβηση Μαραθώνιας-Μεγάλων Αποστάσεων (OPEN WATER SWIMMING) και β. Τεχνική Κολύμβηση Μαραθώνιας-Μεγάλων Αποστάσεων (OPEN WATER FINSWIMMING). Επίσης για κάθε μελλοντική πρόσθεση αθλητικού τμήματος στο σωματείο, αυτό να γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται γενική συνέλευση.
  • Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του καταστατικού διαμορφωθεί ως εξής: « Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών. Απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη».
  • Το άρθρο 7 παράγραφος 14 διαμορφωθεί ως εξής: «Η Γ.Σ. αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, την τροποποίηση των σκοπών του σωματείου και την διάλυση του σωματείου. Για τις αποφάσεις αυτές απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα τουλάχιστον των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων».

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την 8-5-2023 την αυτή ώρα, στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ