Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

             Ο ερασιτέχνης ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ συνεχίζει  να

μετέχει στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχειριστή

Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  Αθλητικές

Ακαδημίες όλης της χώρας.