Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του ΠΑΣ Γιάννινα σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση απολογισμού περιόδου από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020
  2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2020
  3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

-4. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. περί εγγραφών και διαγραφών μελών του σωματείου και επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. περί καθορισμού συνδρομών μελών κατά τμήμα.

  1. Έγκριση απολογισμού του διοικητικού συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη.
  2. Διάφορα θέματα.

 

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την 7-1-2021 την αυτή ώρα, στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ               ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΛΑΣ