Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ερασιτεχνικό σωματείο

Ιωάννινα 7 Ιανουαρίου 2022

 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

           Καλούνται τα μέλη του σωματείου Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος (Π.Α.Σ.) Γιάννινα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (απόφαση Δ.Σ. 252/5-1-2022 ) που θα γίνει την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής όπως και αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με το καταστατικό, από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

  2. Διάφορα θέματα.

           Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 στις 20.00, στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση.

          Στα μέλη του Σωματείου, με την 252/5-1-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εστάλησαν ατομικές ειδοποιήσεις με την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                  ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΛΑΣ