Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενικής Συνέλευσης ΤΗΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Ιωάννινα 15  Φεβρουαρίου 2022

 

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενικής Συνέλευσης

ΤΗΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

           Καλούνται τα μέλη του σωματείου Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος (Π.Α.Σ.) Γιάννινα, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συλλόγου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος:

 Έγκριση Ειδικού Απολογισμού 2021 (1/1/2021-31/12/2021) Χρηματοδότησης Γ.Γ.Α. από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 στις 20.00, στον αυτό τόπο, με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να δημοσιευθεί άλλη πρόσκληση.

Στα μέλη του Σωματείου, εστάλησαν ατομικές ειδοποιήσεις με την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης  ο οποία θα τοιχοκολληθεί νομότυπα.

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                  ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΛΛΑΣ