Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΤΛΑΣ»

Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΤΛΑΣ»

Ύστερα από τις συνεχιζόμενες απόπειρες δυσφήμισης και τις επιθέσεις εναντίον του Σωματείου του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ από συγκεκριμένα πρόσωπα της Ιδιωτικής Ακαδημίας “Άτλας”, η Διοίκηση του Σωματείου αποφάσισε να διακόψει κάθε είδους συνεργασία με την συγκεκριμένη Ακαδημία, με συνέπεια πέραν όλων των άλλων σχέσεων, να μην συναινεί από τώρα και στο εξής στην Έκδοση Δελτίων για τις Υποδομές μας Κ17-Κ19 αθλητών από την συγκεκριμένη ακαδημία.

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε όλους και με όλους τους τόνους, ότι οι Ακαδημίες του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και οι υποδομές της δεν είναι Ιδιωτικών Οικονομικών Συμφερόντων.

Είναι οι ΥΠΟΔΟΜΈΣ της μεγάλης μας ομάδας του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και απαιτούμε ΣΕΒΑΣΜΟ.

Σε αντίθεση περίπτωση, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στον διαχωρισμό και με έτερες Ακαδημίες που λειτουργούν εις βάρος του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Τέλος τονίζουμε ότι με την πλειοψηφία των Ακαδημιών της πόλης μας έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων.

Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ.

Εκ της Διοίκησης