ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2020

Η

Διοίκηση

του Ερασιτέχνη

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ,

οι διοικούσες επιτροπές

των τμημάτων Κολύμβησης,

Μπάσκετ,  Ξιφασκίας, Βόλεϊ

οι προπονητές και αθλητές  όλων

των τμημάτων του Σωματείου μας

σ α ς      ε υ χ ό μ α σ τ ε

Κ Α Λ Η   Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο    Τ Ο   2 0 2 0